ISSN: 1300-2694


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makaler Gönder

Yayın Kurulu- Van Tıp Dergisi | Van Medical Journal

Yayın Kurulu

Dergi Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa TUNCER

Editör

Cengiz Demir, Türkiye

Yardımcı Editörler

Recep Yıldızhan, Türkiye
Mehmet Parlak, Türkiye
Hakkı Şimşek, Türkiye

Bölüm Editörleri

Serap Güneş Bilgili, Türkiye
Mehmet Aslan, Türkiye
Numan Çim, Türkiye
Nazım Bozan, Türkiye
Selami Ekin, Türkiye

Yabancı Dil Editörleri

Saliha Yıldız, Türkiye

Biyoistatistik Editörleri

Sıddık Keskin, Türkiye
Gazel Ser, Türkiye

Copyright © 2017 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale