E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Van Med J: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Van İli ve Çevresinde Tiroid Tümörlerinin Histopatolojik Dağılımı: 733 Olgunun Retrospektif Analizi
Histopathological Distribution of Thyroid Tumors in and around the Van Province, Turkey: Retrospective Analysis of 733 Cases
Remzi Erten, İrfan Bayram, Feyza Demir, İbrahim Aras, Sıddık Keskin
doi: 10.5505/vtd.2019.81904  Sayfa 0

2.
Posterior Kondiler ve Mastoid Emisser Kanalların Morfolojik ve Morfometrik Özelliklerinin Radyolojik Değerlendirilmesi.
Posterior Condylar and Mastoid Emissary Canals, Radiologic Evaluation of Morphological and Morphometric Characteristics
Özkan Özen, Yavuz Yüksel
doi: 10.5505/vtd.2019.69077  Sayfa 0
Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale