ISSN: 1300-2694


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makaler Gönder

Van Med J: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Sezaryen doğumlarda beden kitle indeksinin perinatal sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect on perinatal outcomes of maternal body mass index in Cesarean Bİrths
Mehmet Emin Layık, Ali Demirci, Murat Ekin


2.
Overin Granüloza Hücreli Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi
Ovarian granulosa cell tumours: A Single Center Experience
Nurhan Önal Kalkan, Ergin Turgut, Ayşe Öter Almalı, Recep Yıldızhan, Ali Korusarı, Erkan Doğan


3.
Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Stronsiyum Ranelat Uygulanmasının Karaciğer, Böbrek ve Kas Dokularındaki Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması
The Investigation of Impact of Stronsium Ranelat Application on Paraoxonase and Arylesterase Activities in Liver, Kidney and Muscle Tissues in Experimental Osteoporosis Rat Model
Mehmet Berköz, Özgün Sağır, Serap Yalın, Ülkü Çömelekoğlu, Fatma Söğüt, Pelin Eroğlu


4.
Generalize Agresif Periodontitis Tedavisinde Diyot Lazerin Etkisi
The Effect of Diode Laser Treatment on Generalized Aggressive Periodontitis
Abdullah SEÇKİN ERTUĞRUL


5.
Kronik Periodontitisli Hastalarda Başlangıç Periodontal Tedavisine İlave Olarak Doksisiklin Kullanımının Dişeti Oluğu Sıvısında Bulunan Matriks Metalloproteinaz-1 Seviyelerine Etkisi
The Effects of Adjunctive Doxycycline in Initial Periodontal Therapy to The Gingival Crevicular Fluid Levels of Matrix Metalloproteinase-1
Burak Ak, Eylem Ayhan Alkan


6.
Van İl Merkezinde Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Erişkinlerde Antibiyotik Kullanımı ve Etkileyen Faktörler
Antibiotic Use In The Adults Who Admit To A Family Health Center In Van City Center And Affecting Factors
Emine Ulu Botan, Esra Buse Ergün, Server Sena Ersarı, Samira Toupchizadegan, Tuba Aydın, Mustafa Kasım Karahocagil


7.
Molar gebelik olgularında tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of thyroid functions in molar pregnancies
Erbil Karaman, Orkun Çetin, Numan Çim, Ali Kolusarı, Hatice Oruç, Esra Andıç, Recep Yıldızhan, İsmet Alkış, Sadi Elasan, Hanım Güler Şahin


DERLEME
8.
Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarının Tedavisinde Düşük Seviyeli Lazer Terapi Uygulaması: Literatür Derlemesi
Application of Low-Level Laser Therapy In Temporomandibular Joint Disorders: Literature Review
Cennet Neslihan Eroğlu, Erkan Feslihan


OLGU SUNUMU
9.
Sezeryan Ameliyatı Sonrası Düşmeyen Ateşin Bir Nedeni: Overyan Ven Trombozu
The cause of persistent fever after the caesarean section: Overyan Ven Trombozu
Kerim Yıldız, Celaleddin Soyalp


10.
Bir Çocuk Olguda Tüberküloza Bağlı Apandisit
Tuberculous appendicitis in a child
Gülsüm İclal Bayhan, Gönül Tanır, Türkan Aydın Teke


11.
Dev Splenik Arter Anevrizmasi: BT Bulguları
Giant Splenic Artery Aneurysm: CT Findings
Mustafa Koç, Selami Serhatlıoğlu


12.
Başörtüsü İğnesinin Yutulmasına Sekonder Gelişen Sağ Hidronefroz
Right hydronephrosis secondary to swallowing veil needle
Ahmet Yüce, Erdal Benli, Ercan Öğreden, Abdullah Çırakoğlu, Ali Ayyıldız

Copyright © 2017 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale