ISSN: 1300-2694


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makaler Gönder

Van Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Güncel bilgiler ışığında gebelikte demir eksikliği anemisi: Demir desteği kime? Ne zaman? Ne kadar?
Current information about iron deficiency anemia in pregnancy: Iron supplementation for whom? When? How much?
Tayfun Vural, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
doi: 10.5505/vtd.2016.58070  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 369 - 376 (115 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Prehipertansif Hastalarda Yaşam Tarzı Değişikliklerin Ekokardiyografik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
Effects Of Lıfe Style Modıfıcatıons On Echocardıographıc And Bıochemıcal Parameters In Prehypertensıve Patıents
Mehmet Yaman, Ahmet Kaya, Ahmet Karataş, Zeki Yüksel Günaydın, Adil Bayramoğlu, Osman Bektaş
doi: 10.5505/vtd.2016.77487  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 338 - 347 (98 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Sağ Atriyum Anatomisi ve Klinik Önemi
Right Atrial Anatomy and Clinical Significance
Necat Koyun, Fatma Nur Gümrükçüoğlu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.77440  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 132 - 141 (97 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
4.
Yeni Platelet Belirteçleri Ve Kalsifik Aort Darlığı Arasındaki İlişki: Plateletkrit Ve Platelet Lenfosit Oranı
Association Between New Platelet Indices And Calcific Aortic Stenosis: Plateletcrit And Platelet to Lymphocyte Ratio
Hüseyin Altuğ Çakmak, Asım Enhoş, Mehmet Ertürk, Ali Kemal Kalkan, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Mehmet Gül
doi: 10.5505/vtd.2016.47955  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 330 - 337 (95 kere görüntülendi)

5.
Astım Hastalarında Hastalığın Şiddeti ile Tüberkülin Cevabı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Prognosis of Disease and Tuberculin Response in Asthma Patients
Buket Mermit Çilingir, Hülya Günbatar, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından, Mahmut Sünnetçioğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.70019  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 21 - 28 (92 kere görüntülendi)

6.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi (2012-2014)
Evaluation of the Causes of Neonatal Mortality in a Neonatal Intensive Care Unit (2012-2014)
Abdurrahman Avar Özdemir, Yusuf Elgörmüş
doi: 10.5505/vtd.2016.22566  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 46 - 50 (91 kere görüntülendi)

7.
Çocukluk Obezite ve Metabolik Sendromunda Serum Heat Şok Protein 70, S100A12 ve Matriks Gla Protein
Serum Heat Shock Protein 70, S100A12 and Matrix Gla Protein in Childhood Obesity and Metabolic Syndrome
Ummugulsum Can, Muammer Buyukinan, Asuman Guzelant, Adnan Karaibrahimoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.55265  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 307 - 312 (89 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Tekrarlayan Öksürük Nedeni: Tonsil Aktinomiçesi
A Cause for Recurrent Cough: Tonsillar Actinomycosis
Mahfuz Turan, Utku Demiray, Ferhat Kalkan, Gülay Bulut, Nazım Bozan, Mehmet Hafit Gür, Hanifi Yıldız
doi: 10.5505/vtd.2016.03708  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 98 - 100 (86 kere görüntülendi)

9.
Adolesan bir cocukta servikal lenfadenopati ile karekterize Tularemia olgusu
Tularemia characterized by cervical lymphadenopathy in an adolescent child
Nesrin Ceylan, Mehmet Parlak, Kamuran Karaman, Ali İrfan Baran, Mahfuz Turan
doi: 10.5505/vtd.2016.08208  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 360 - 363 (85 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
10.
Megaloblastik Anemi Tanılı 34 Hastanın Laboratuvar Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Laboratory Parameters in Patients with Megaloblastic Anemia
Erdal Kara, Senar Ebinç, Ömer Ekinci, Cengiz Demir
doi: 10.5505/vtd.2016.05694  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 77 - 80 (84 kere görüntülendi)

11.
Özefagus Kanserinde Torakoskopik-Laparoskopik Özofajektomi: Yüksek Volümlü Merkezden İlk 7 Olgu
Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy for Carcinoma of the Esophagus: Preliminary Reports of Seven Cases from the High-Volume Institution
Osman Toktaş, Ümit İliklerden, Baran Yerlikaya, Çağhan Pekşen, Burhan Göy, M. Çetin Kotan, Alper Can
doi: 10.5505/vtd.2016.44567  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 40 - 45 (83 kere görüntülendi)

12.
Unexpected Desaturation with Occlusion Due to Biting in a Deformed Endotracheal Tube in an Intensive Care Patient
Mustafa Ozgur
doi: 10.5505/vtd.2016.21635  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfa 142 (81 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Anjiotensin Konverting Enzim İnhibitörü ve Anjiotensin Reseptör Blokeri İlaç Tedavilerinde “Karın Ağrısı”
“Abdominal pain” due to angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin receptor blocker treatment
Şevket Arslan, Ramazan Uçar, Esma Uçar, Bülent Savut, Serhat Sayın, Kültigin Türkmen, Ahmet Zafer Çalışkaner
doi: 10.5505/vtd.2016.55264  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 313 - 317 (80 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Postmenopozal Düşük Seviye HCG ve Yönetimi: Olgu Sunumu
Postmenopausal Low Level HCG and Management: A Case Report
Aşkın Evren Güler, Hüseyin Pehlivan, Ahmet Ozek, Ali Kolusarı
doi: 10.5505/vtd.2016.24883  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 357 - 359 (78 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
15.
Çocuk Acil Servisimize Zehirlenme ile Başvuran Özkıyım Olgularının Değerlendirilmesi
Assessment of Suicidal Poisoning In Our Pediatric Emergency Department
Cem Arat, Yelda Türkmenoğlu, Berna G. Akşahin, Bilal Yılmaz, Ümit Sarıtaş, Berna Hamilçıkan, Şehnaz Barış, Servet Erdal Adal
doi: 10.5505/vtd.2016.82787  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (77 kere görüntülendi)

DERLEME
16.
Planlanmamış Ekstübasyonun Önlenmesinde Hemşirenin Anahtar Rolleri
Key Roles of Nurses in Preventing Unplanned Extubation
Burcu Bayrak Kahraman, Sevilay Erden
doi: 10.5505/vtd.2016.25751  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 121 - 124 (76 kere görüntülendi)

17.
Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon
Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension
Buket Mermit Çilingir, Hülya Günbatar
doi: 10.5505/vtd.2016.53427  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 125 - 131 (74 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Ventriküloperitoneal Şantın Neden Olduğu Anal Protrüzyon
Anal Protrusion Caused by a Ventriculoperitoneal Shunt
Enver Sosuncu, İsmail Gülşen, Nejmi Kıymaz, Kemal Ağengin, Metin Şimşek, Mehmet Melek
doi: 10.5505/vtd.2016.15046  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 95 - 97 (72 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
19.
Endodontik Tedavisi Yapılmış Dişlerde, Farklı Tip Postların Farklı Simanlar Kullanılarak Yapıştırıldıktan Sonra Kırılma Dirençlerinin İn-Vitro Olarak Karşılaştırılması
The Comparison of Fracture Resistance of Different Post Systems Cemented With Different Luting Agents: An In Vitro Study
Hulki Caner Yeğin, Rahmi Eken, Mert Gökay Eroğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.39967  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 63 - 68 (72 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Renal Arter Disseksiyonu: Nadir Travmatik Durum
Renal Artery Dissection: A Rare Traumatic Entity
Huriye Akay, Cengiz Yılmaz, Serhat Akay, Nazif Erkan
doi: 10.5505/vtd.2016.89725  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 101 - 103 (71 kere görüntülendi)
Copyright © 2017 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale