ISSN: 1300-2694


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makaler Gönder

Van Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Güncel bilgiler ışığında gebelikte demir eksikliği anemisi: Demir desteği kime? Ne zaman? Ne kadar?
Current information about iron deficiency anemia in pregnancy: Iron supplementation for whom? When? How much?
Tayfun Vural, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
doi: 10.5505/vtd.2016.58070  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 369 - 376 (211 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Yenidoğanda Tedavi Amaçlı Hipotermi Uygulamaları
Hypothermia Applications for the Treatment in Newborn
Abdullah Barış Akcan
VTD 2015; 22 - 4 | Sayfalar 321 - 331 (186 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Sağ Atriyum Anatomisi ve Klinik Önemi
Right Atrial Anatomy and Clinical Significance
Necat Koyun, Fatma Nur Gümrükçüoğlu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.77440  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 132 - 141 (183 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
4.
Overin Granüloza Hücreli Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi
Ovarian granulosa cell tumours: A Single Center Experience
Nurhan Önal Kalkan, Ergin Turgut, Ayşe Öter Almalı, Recep Yıldızhan, Ali Korusarı, Erkan Doğan
doi: 10.5505/vtd.2017.63634  VTD 2017; 24 - 1 | Sayfalar 7 - 11 (164 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Oral Kemoterapi Uygulamasında Anahtar Unsur: Hasta Uyumu
Key Element in Oral Chemotherapy: Patient Adherence
Elif Sözeri, Sevinç Kutlutürkan
doi: 10.5505/vtd.2016.43027  VTD 2016; 23 - 3 | Sayfalar 290 - 293 (163 kere görüntülendi)

DERLEME
6.
Epigenetik Mekanizmalar ve Kanser Tedavisinde Epigenetik Yaklaşımlar
Epigenetic Mechanisms and Epigenetic Approaches to Cancer Therapy
Müzeyyen İzmirli
VTD 2013; 20 - 1 | Sayfalar 48 - 51 (158 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
7.
Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Şişmanlık Sıklığı ve Etki Eden Faktörler
Prevalence and Risk Factors of Obesity among Married Women Living in Squatter Neighborhood
Hatice Balcı Yangın, Hınçal Sevi
doi: 10.5505/vtd.2016.40469  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (151 kere görüntülendi)

8.
Çocukluk Obezite ve Metabolik Sendromunda Serum Heat Şok Protein 70, S100A12 ve Matriks Gla Protein
Serum Heat Shock Protein 70, S100A12 and Matrix Gla Protein in Childhood Obesity and Metabolic Syndrome
Ummugulsum Can, Muammer Buyukinan, Asuman Guzelant, Adnan Karaibrahimoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.55265  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 307 - 312 (150 kere görüntülendi)

9.
Astım Hastalarında Hastalığın Şiddeti ile Tüberkülin Cevabı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Prognosis of Disease and Tuberculin Response in Asthma Patients
Buket Mermit Çilingir, Hülya Günbatar, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından, Mahmut Sünnetçioğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.70019  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 21 - 28 (149 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Diyabetik Ayak Ülserlerinde Etiyoloji ve Tedavi
Etiology and Treatment of Diabetic Foot Ulcers
Meral Ekim, Hasan Ekim
doi: 10.5505/vtd.2016.04834  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 235 - 241 (147 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
11.
Yeni Platelet Belirteçleri Ve Kalsifik Aort Darlığı Arasındaki İlişki: Plateletkrit Ve Platelet Lenfosit Oranı
Association Between New Platelet Indices And Calcific Aortic Stenosis: Plateletcrit And Platelet to Lymphocyte Ratio
Hüseyin Altuğ Çakmak, Asım Enhoş, Mehmet Ertürk, Ali Kemal Kalkan, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Mehmet Gül
doi: 10.5505/vtd.2016.47955  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 330 - 337 (145 kere görüntülendi)

12.
Unexpected Desaturation with Occlusion Due to Biting in a Deformed Endotracheal Tube in an Intensive Care Patient
Mustafa Ozgur
doi: 10.5505/vtd.2016.21635  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfa 142 (145 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
13.
Hemoglobin F ve İlişkili Klinik Durumlar
Hemoglobin F and Related Conditions
Vedat Uygun, Gülsün Tezcan Karasu
doi: 10.5505/vtd.2016.96268  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 229 - 234 (144 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
14.
Anjiotensin Konverting Enzim İnhibitörü ve Anjiotensin Reseptör Blokeri İlaç Tedavilerinde “Karın Ağrısı”
“Abdominal pain” due to angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin receptor blocker treatment
Şevket Arslan, Ramazan Uçar, Esma Uçar, Bülent Savut, Serhat Sayın, Kültigin Türkmen, Ahmet Zafer Çalışkaner
doi: 10.5505/vtd.2016.55264  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 313 - 317 (141 kere görüntülendi)

KLINIK MAKALE
15.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Mekonyum Aspirasyon Sendromlu Yenidoğanların Değerlendirilmesi
The Evaluation of Newborns with Meconium Aspiration Syndrome in Neonatal Intensive Care Unit
Velat Şen, Müsemma Karabel, Ünal Uluca, Elif Ağaçayak, İlhan Tan, Fesih Aktar, İlyas Yolbaş
VTD 2014; 21 - 4 | Sayfalar 230 - 235 (141 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
16.
Özefagus Kanserinde Torakoskopik-Laparoskopik Özofajektomi: Yüksek Volümlü Merkezden İlk 7 Olgu
Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy for Carcinoma of the Esophagus: Preliminary Reports of Seven Cases from the High-Volume Institution
Osman Toktaş, Ümit İliklerden, Baran Yerlikaya, Çağhan Pekşen, Burhan Göy, M. Çetin Kotan, Alper Can
doi: 10.5505/vtd.2016.44567  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 40 - 45 (141 kere görüntülendi)

17.
Çocuk Acil Servisimize Zehirlenme ile Başvuran Özkıyım Olgularının Değerlendirilmesi
Assessment of Suicidal Poisoning In Our Pediatric Emergency Department
Cem Arat, Yelda Türkmenoğlu, Berna G. Akşahin, Bilal Yılmaz, Ümit Sarıtaş, Berna Hamilçıkan, Şehnaz Barış, Servet Erdal Adal
doi: 10.5505/vtd.2016.82787  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (140 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon
Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension
Buket Mermit Çilingir, Hülya Günbatar
doi: 10.5505/vtd.2016.53427  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 125 - 131 (138 kere görüntülendi)

DERLEME
19.
Yoğun Bakımda Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Anahtar Rolleri
Key Roles of the Nurses in Pain Management in Intensive Care Unit
Sevilay Erden
VTD 2015; 22 - 4 | Sayfalar 332 - 336 (134 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
20.
Prehipertansif Hastalarda Yaşam Tarzı Değişikliklerin Ekokardiyografik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
Effects Of Lıfe Style Modıfıcatıons On Echocardıographıc And Bıochemıcal Parameters In Prehypertensıve Patıents
Mehmet Yaman, Ahmet Kaya, Ahmet Karataş, Zeki Yüksel Günaydın, Adil Bayramoğlu, Osman Bektaş
doi: 10.5505/vtd.2016.77487  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 338 - 347 (133 kere görüntülendi)

21.
Megaloblastik Anemi Tanılı 34 Hastanın Laboratuvar Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Laboratory Parameters in Patients with Megaloblastic Anemia
Erdal Kara, Senar Ebinç, Ömer Ekinci, Cengiz Demir
doi: 10.5505/vtd.2016.05694  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 77 - 80 (133 kere görüntülendi)

22.
Acil Serviste El Yıkama Alışkanlıkları ve Ülkemizdeki Sağlık Politikalarının Bu Alışkanlık Üzerine Etkileri
Hand Hygiene Practices in Emergency Clinic and Effects of Health-Care Policies to This Practice in Our Country
Ali Haydar Akça, Mustafa Keşaplı
doi: 10.5505/vtd.2016.27003  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 176 - 182 (133 kere görüntülendi)
Copyright © 2017 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale