ISSN: 1300-2694


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makaler Gönder

Van Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Prehipertansif Hastalarda Yaşam Tarzı Değişikliklerin Ekokardiyografik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
Effects Of Lıfe Style Modıfıcatıons On Echocardıographıc And Bıochemıcal Parameters In Prehypertensıve Patıents
Mehmet Yaman, Ahmet Kaya, Ahmet Karataş, Zeki Yüksel Günaydın, Adil Bayramoğlu, Osman Bektaş
doi: 10.5505/vtd.2016.77487  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 338 - 347 (64 kere görüntülendi)

2.
Çocukluk Obezite ve Metabolik Sendromunda Serum Heat Şok Protein 70, S100A12 ve Matriks Gla Protein
Serum Heat Shock Protein 70, S100A12 and Matrix Gla Protein in Childhood Obesity and Metabolic Syndrome
Ummugulsum Can, Muammer Buyukinan, Asuman Guzelant, Adnan Karaibrahimoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.55265  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 307 - 312 (59 kere görüntülendi)

3.
Unexpected Desaturation with Occlusion Due to Biting in a Deformed Endotracheal Tube in an Intensive Care Patient
Mustafa Ozgur
doi: 10.5505/vtd.2016.21635  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfa 142 (58 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
4.
Adolesan bir cocukta servikal lenfadenopati ile karekterize Tularemia olgusu
Tularemia characterized by cervical lymphadenopathy in an adolescent child
Nesrin Ceylan, Mehmet Parlak, Kamuran Karaman, Ali İrfan Baran, Mahfuz Turan
doi: 10.5505/vtd.2016.08208  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 360 - 363 (55 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
5.
Yeni Platelet Belirteçleri Ve Kalsifik Aort Darlığı Arasındaki İlişki: Plateletkrit Ve Platelet Lenfosit Oranı
Association Between New Platelet Indices And Calcific Aortic Stenosis: Plateletcrit And Platelet to Lymphocyte Ratio
Hüseyin Altuğ Çakmak, Asım Enhoş, Mehmet Ertürk, Ali Kemal Kalkan, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Mehmet Gül
doi: 10.5505/vtd.2016.47955  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 330 - 337 (55 kere görüntülendi)

6.
Astım Hastalarında Hastalığın Şiddeti ile Tüberkülin Cevabı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Prognosis of Disease and Tuberculin Response in Asthma Patients
Buket Mermit Çilingir, Hülya Günbatar, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından, Mahmut Sünnetçioğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.70019  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 21 - 28 (53 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Güncel bilgiler ışığında gebelikte demir eksikliği anemisi: Demir desteği kime? Ne zaman? Ne kadar?
Current information about iron deficiency anemia in pregnancy: Iron supplementation for whom? When? How much?
Tayfun Vural, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
doi: 10.5505/vtd.2016.58070  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 369 - 376 (49 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Geç Tanı Konulmuş Dev Apendiks Müsinöz Kistadenomu
Delayed Diagnosis of Gigantic Appendix Mucinous Cystadenoma
Mustafa Alimoğulları, Hakan Buluş, Gökhan Akkurt, Utku Tantoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.66347  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 348 - 351 (48 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
9.
Pediatrik Hastalarda Orta Hat Yerleşimli Primer Kalvaryal Kitlelerin Cerrahi Tedavisi: Tek Merkezli Klinik Tecrübe ve Cerrahi Teknik
Surgical Treatment of Pediatric Patients with Midline Located Primary Calvarial Lesions: Single-center Experience and Surgical Technique
İhsan Doğan, Gökmen Kahiloğulları, Mustafa Ağahan Ünlü
doi: 10.5505/vtd.2016.88598  VTD 2016; 23 - 3 | Sayfalar 263 - 268 (46 kere görüntülendi)

10.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi (2012-2014)
Evaluation of the Causes of Neonatal Mortality in a Neonatal Intensive Care Unit (2012-2014)
Abdurrahman Avar Özdemir, Yusuf Elgörmüş
doi: 10.5505/vtd.2016.22566  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 46 - 50 (44 kere görüntülendi)

11.
Baş Boyun Karsinomlu Hastalarda Amifostin Uygulanması
Amifostine Administration in Patients with Head and Neck Carcinomas
Nüket Sarıhanlı
doi: 10.5505/vtd.2016.52959  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 29 - 33 (44 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
Polikistik Over Sendromunda Uzun Dönem Sağlık Sorunları
Long Term Health Problems Caused by Polycystic Ovary Syndrome
Begüm Yıldızhan, Gökçe Anık İlhan
doi: 10.5505/vtd.2016.22931  VTD 2016; 23 - 3 | Sayfalar 301 - 306 (44 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
13.
Acil Serviste El Yıkama Alışkanlıkları ve Ülkemizdeki Sağlık Politikalarının Bu Alışkanlık Üzerine Etkileri
Hand Hygiene Practices in Emergency Clinic and Effects of Health-Care Policies to This Practice in Our Country
Ali Haydar Akça, Mustafa Keşaplı
doi: 10.5505/vtd.2016.27003  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 176 - 182 (44 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon
Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension
Buket Mermit Çilingir, Hülya Günbatar
doi: 10.5505/vtd.2016.53427  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 125 - 131 (44 kere görüntülendi)

15.
Planlanmamış Ekstübasyonun Önlenmesinde Hemşirenin Anahtar Rolleri
Key Roles of Nurses in Preventing Unplanned Extubation
Burcu Bayrak Kahraman, Sevilay Erden
doi: 10.5505/vtd.2016.25751  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 121 - 124 (43 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
16.
Seroprevalence of Rubella Virus among Pregnant Women in Eastern Black Sea Region
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Gebe Kadınlarda Rubella Virus Seroprevalansı
Şenol Şentürk, Mehmet Kağıtcı, Gülşah Balık, Kazım Şahin, Figen Kır Şahin
doi: 10.5505/vtd.2016.98598  VTD 2016; 23 - 3 | Sayfalar 242 - 245 (43 kere görüntülendi)

DERLEME
17.
Diyabetik Ayak Ülserlerinde Etiyoloji ve Tedavi
Etiology and Treatment of Diabetic Foot Ulcers
Meral Ekim, Hasan Ekim
doi: 10.5505/vtd.2016.04834  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 235 - 241 (42 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
18.
Van’da Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması
Survey on Job Satisfaction Levels of Nurses and Midwives Working In Van
Selver Karaaslan, Hanım Güler Şahin, Sıddık Keskin, Nizamettin Günbatar, Elif Akyiğit
doi: 10.5505/vtd.2016.72773  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 191 - 197 (42 kere görüntülendi)

19.
Megaloblastik Anemi Tanılı 34 Hastanın Laboratuvar Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Laboratory Parameters in Patients with Megaloblastic Anemia
Erdal Kara, Senar Ebinç, Ömer Ekinci, Cengiz Demir
doi: 10.5505/vtd.2016.05694  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 77 - 80 (42 kere görüntülendi)

20.
Endodontik Tedavisi Yapılmış Dişlerde, Farklı Tip Postların Farklı Simanlar Kullanılarak Yapıştırıldıktan Sonra Kırılma Dirençlerinin İn-Vitro Olarak Karşılaştırılması
The Comparison of Fracture Resistance of Different Post Systems Cemented With Different Luting Agents: An In Vitro Study
Hulki Caner Yeğin, Rahmi Eken, Mert Gökay Eroğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.39967  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 63 - 68 (41 kere görüntülendi)

21.
İlk 200 Perkütan Nefrolitotomi Olgusunda Başarıyı Etkileyen Faktörler
The Factors That Affect the Success of the First 200 Percutaneous Nephrolithotomy Cases
M. Serdar Buğday, Eyüp Veli Küçük
doi: 10.5505/vtd.2016.27708  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 69 - 76 (41 kere görüntülendi)

22.
Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Komplikasyon Oranları: 35 Olguda Tek Cerrahın Deneyimi
Complication Rates After Percutaneous Nephrolithotomy: A Single Surgeon’s Experience in 35 Cases
Selamettin Demir
doi: 10.5505/vtd.2016.38092  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 186 - 190 (41 kere görüntülendi)
Copyright © 2017 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale