ISSN: 1300-2694


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makaler Gönder

Van Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Yenidoğanda Tedavi Amaçlı Hipotermi Uygulamaları
Hypothermia Applications for the Treatment in Newborn
Abdullah Barış Akcan
VTD 2015; 22 - 4 | Sayfalar 321 - 331 (409 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Güncel bilgiler ışığında gebelikte demir eksikliği anemisi: Demir desteği kime? Ne zaman? Ne kadar?
Current information about iron deficiency anemia in pregnancy: Iron supplementation for whom? When? How much?
Tayfun Vural, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
doi: 10.5505/vtd.2016.58070  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 369 - 376 (386 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
3.
Overin Granüloza Hücreli Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi
Ovarian granulosa cell tumours: A Single Center Experience
Nurhan Önal Kalkan, Ergin Turgut, Ayşe Öter Almalı, Recep Yıldızhan, Ali Korusarı, Erkan Doğan
doi: 10.5505/vtd.2017.63634  VTD 2017; 24 - 1 | Sayfalar 7 - 11 (304 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Sağ Atriyum Anatomisi ve Klinik Önemi
Right Atrial Anatomy and Clinical Significance
Necat Koyun, Fatma Nur Gümrükçüoğlu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.77440  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 132 - 141 (298 kere görüntülendi)

5.
Hemoglobin F ve İlişkili Klinik Durumlar
Hemoglobin F and Related Conditions
Vedat Uygun, Gülsün Tezcan Karasu
doi: 10.5505/vtd.2016.96268  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 229 - 234 (291 kere görüntülendi)

DERLEME
6.
Epigenetik Mekanizmalar ve Kanser Tedavisinde Epigenetik Yaklaşımlar
Epigenetic Mechanisms and Epigenetic Approaches to Cancer Therapy
Müzeyyen İzmirli
VTD 2013; 20 - 1 | Sayfalar 48 - 51 (285 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
7.
Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Şişmanlık Sıklığı ve Etki Eden Faktörler
Prevalence and Risk Factors of Obesity among Married Women Living in Squatter Neighborhood
Hatice Balcı Yangın, Hınçal Sevi
doi: 10.5505/vtd.2016.40469  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (285 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Oral Kemoterapi Uygulamasında Anahtar Unsur: Hasta Uyumu
Key Element in Oral Chemotherapy: Patient Adherence
Elif Sözeri, Sevinç Kutlutürkan
doi: 10.5505/vtd.2016.43027  VTD 2016; 23 - 3 | Sayfalar 290 - 293 (269 kere görüntülendi)

9.
Diyabetik Ayak Ülserlerinde Etiyoloji ve Tedavi
Etiology and Treatment of Diabetic Foot Ulcers
Meral Ekim, Hasan Ekim
doi: 10.5505/vtd.2016.04834  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 235 - 241 (257 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Kandida Suşuna Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu: İki Olgu Sunumu
Urınary Tract Infectıons Caused By Candıda Straın: Two Case Reports
Mehmet Çelik, Ali İrfan Baran, Mahmut Sünnetçioğlu, Ümit Yakan, M. Kasım Karahocagil
doi: 10.5505/vtd.2016.55991  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 222 - 224 (250 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Yoğun Bakımda Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Anahtar Rolleri
Key Roles of the Nurses in Pain Management in Intensive Care Unit
Sevilay Erden
VTD 2015; 22 - 4 | Sayfalar 332 - 336 (247 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
12.
Çocuk Acil Servisimize Zehirlenme ile Başvuran Özkıyım Olgularının Değerlendirilmesi
Assessment of Suicidal Poisoning In Our Pediatric Emergency Department
Cem Arat, Yelda Türkmenoğlu, Berna G. Akşahin, Bilal Yılmaz, Ümit Sarıtaş, Berna Hamilçıkan, Şehnaz Barış, Servet Erdal Adal
doi: 10.5505/vtd.2016.82787  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (245 kere görüntülendi)

13.
Özefagus Kanserinde Torakoskopik-Laparoskopik Özofajektomi: Yüksek Volümlü Merkezden İlk 7 Olgu
Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy for Carcinoma of the Esophagus: Preliminary Reports of Seven Cases from the High-Volume Institution
Osman Toktaş, Ümit İliklerden, Baran Yerlikaya, Çağhan Pekşen, Burhan Göy, M. Çetin Kotan, Alper Can
doi: 10.5505/vtd.2016.44567  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 40 - 45 (245 kere görüntülendi)

14.
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ndeki İşyerlerinin Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
Assessment of the Business Offices in the Van Organized Industrial State According To the Public Health
Abdurrahman Gümüş, Sinemis Çetin Dağlı, Ayşe Yüksel, Tuba Aydın, Umahan Kale, Emine Ulu Botan, Abdullah Sert
doi: 10.5505/vtd.2016.07044  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 51 - 56 (237 kere görüntülendi)

15.
Megaloblastik Anemi Tanılı 34 Hastanın Laboratuvar Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Laboratory Parameters in Patients with Megaloblastic Anemia
Erdal Kara, Senar Ebinç, Ömer Ekinci, Cengiz Demir
doi: 10.5505/vtd.2016.05694  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 77 - 80 (237 kere görüntülendi)

16.
Astım Hastalarında Hastalığın Şiddeti ile Tüberkülin Cevabı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Prognosis of Disease and Tuberculin Response in Asthma Patients
Buket Mermit Çilingir, Hülya Günbatar, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından, Mahmut Sünnetçioğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.70019  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 21 - 28 (236 kere görüntülendi)

17.
Acil Serviste El Yıkama Alışkanlıkları ve Ülkemizdeki Sağlık Politikalarının Bu Alışkanlık Üzerine Etkileri
Hand Hygiene Practices in Emergency Clinic and Effects of Health-Care Policies to This Practice in Our Country
Ali Haydar Akça, Mustafa Keşaplı
doi: 10.5505/vtd.2016.27003  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 176 - 182 (235 kere görüntülendi)

18.
Unexpected Desaturation with Occlusion Due to Biting in a Deformed Endotracheal Tube in an Intensive Care Patient
Mustafa Ozgur
doi: 10.5505/vtd.2016.21635  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfa 142 (229 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Diplejik Serebral Palside Yüksek Voltaj Kesikli Galvanik Stimülasyonun Motor Gelişim ve Hamstring Spastisitesi Üzerine Etkisi
Effect of High-Voltage Pulsed Galvanic Stimulation on Motor Development and Hamstring Spasticity in Diplegic Cerebral Palsy
Kemal Ün, Mehmet Kara, Levent Ediz, Ayla Fil
doi: 10.5505/vtd.2016.60320  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 13 - 20 (227 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Çocukluk Çağında Nadir Bir Barsak Obstrüksiyonu Nedeni: Poliüretan Köpük Yutma
A Rare Cause of Intestinal Obstruction in Childhood: Polyurethane foam swallowing
Burhan Beger, Baran Serdar Kızılyıldız, Kamuran Karaman, Mehmet Melek
doi: 10.5505/vtd.2016.05021  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 209 - 211 (226 kere görüntülendi)
Copyright © 2017 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale