E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makaler Gönder

Van Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Yenidoğanda Tedavi Amaçlı Hipotermi Uygulamaları
Hypothermia Applications for the Treatment in Newborn
Abdullah Barış Akcan
VTD 2015; 22 - 4 | Sayfalar 321 - 331 (953 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Güncel bilgiler ışığında gebelikte demir eksikliği anemisi: Demir desteği kime? Ne zaman? Ne kadar?
Current information about iron deficiency anemia in pregnancy: Iron supplementation for whom? When? How much?
Tayfun Vural, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
doi: 10.5505/vtd.2016.58070  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 369 - 376 (585 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Epigenetik Mekanizmalar ve Kanser Tedavisinde Epigenetik Yaklaşımlar
Epigenetic Mechanisms and Epigenetic Approaches to Cancer Therapy
Müzeyyen İzmirli
VTD 2013; 20 - 1 | Sayfalar 48 - 51 (522 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
4.
Overin Granüloza Hücreli Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi
Ovarian granulosa cell tumours: A Single Center Experience
Nurhan Önal Kalkan, Ergin Turgut, Ayşe Öter Almalı, Recep Yıldızhan, Ali Korusarı, Erkan Doğan
doi: 10.5505/vtd.2017.63634  VTD 2017; 24 - 1 | Sayfalar 7 - 11 (490 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Hemoglobin F ve İlişkili Klinik Durumlar
Hemoglobin F and Related Conditions
Vedat Uygun, Gülsün Tezcan Karasu
doi: 10.5505/vtd.2016.96268  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 229 - 234 (486 kere görüntülendi)

KLINIK MAKALE
6.
0-1 Yaş Arası Bebeklerde Demir Profilaksisi Kullanımı ve Uyumu
The Use of Iron Prophylaxis in Infants Aged 0-1 Years and its Harmony
Özlem Suvak
VTD 2015; 22 - 2 | Sayfalar 100 - 103 (439 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Sağ Atriyum Anatomisi ve Klinik Önemi
Right Atrial Anatomy and Clinical Significance
Necat Koyun, Fatma Nur Gümrükçüoğlu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.77440  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 132 - 141 (413 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
8.
Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Şişmanlık Sıklığı ve Etki Eden Faktörler
Prevalence and Risk Factors of Obesity among Married Women Living in Squatter Neighborhood
Hatice Balcı Yangın, Hınçal Sevi
doi: 10.5505/vtd.2016.40469  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (401 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Melanositik Nevusler
Melanocytic Nevi
Göknur Özaydın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz
VTD 2014; 21 - 4 | Sayfalar 259 - 268 (385 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Oral Kemoterapi Uygulamasında Anahtar Unsur: Hasta Uyumu
Key Element in Oral Chemotherapy: Patient Adherence
Elif Sözeri, Sevinç Kutlutürkan
doi: 10.5505/vtd.2016.43027  VTD 2016; 23 - 3 | Sayfalar 290 - 293 (371 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Yoğun Bakımda Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Anahtar Rolleri
Key Roles of the Nurses in Pain Management in Intensive Care Unit
Sevilay Erden
VTD 2015; 22 - 4 | Sayfalar 332 - 336 (353 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Kandida Suşuna Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu: İki Olgu Sunumu
Urınary Tract Infectıons Caused By Candıda Straın: Two Case Reports
Mehmet Çelik, Ali İrfan Baran, Mahmut Sünnetçioğlu, Ümit Yakan, M. Kasım Karahocagil
doi: 10.5505/vtd.2016.55991  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 222 - 224 (352 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Diyabetik Ayak Ülserlerinde Etiyoloji ve Tedavi
Etiology and Treatment of Diabetic Foot Ulcers
Meral Ekim, Hasan Ekim
doi: 10.5505/vtd.2016.04834  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 235 - 241 (347 kere görüntülendi)

14.
Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazlarına Güncel Yaklaşım
Current Approaches to Primary Unknown Neck Metastases
Yeşim Başal, Aylin Eryılmaz
doi: 10.5505/vtd.2016.13262  VTD 2016; 23 - 3 | Sayfalar 294 - 300 (345 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
15.
Özefagus Kanserinde Torakoskopik-Laparoskopik Özofajektomi: Yüksek Volümlü Merkezden İlk 7 Olgu
Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy for Carcinoma of the Esophagus: Preliminary Reports of Seven Cases from the High-Volume Institution
Osman Toktaş, Ümit İliklerden, Baran Yerlikaya, Çağhan Pekşen, Burhan Göy, M. Çetin Kotan, Alper Can
doi: 10.5505/vtd.2016.44567  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 40 - 45 (315 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Alfa 1 Antitipsin Eksikliğinde Moleküler Tanının Önemi: Olgu Sunumu
The Importance of Molecular Diagnosis in Alpha 1 Antitrypsin Deficiency: Case Report
Gülay Güleç Ceylan, Ayşegül Şentürk, Canan Hasanoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.75271  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 92 - 94 (313 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
17.
Prehipertansif Hastalarda Yaşam Tarzı Değişikliklerin Ekokardiyografik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
Effects Of Lıfe Style Modıfıcatıons On Echocardıographıc And Bıochemıcal Parameters In Prehypertensıve Patıents
Mehmet Yaman, Ahmet Kaya, Ahmet Karataş, Zeki Yüksel Günaydın, Adil Bayramoğlu, Osman Bektaş
doi: 10.5505/vtd.2016.77487  VTD 2016; 23 - 4 | Sayfalar 338 - 347 (313 kere görüntülendi)

18.
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ndeki İşyerlerinin Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
Assessment of the Business Offices in the Van Organized Industrial State According To the Public Health
Abdurrahman Gümüş, Sinemis Çetin Dağlı, Ayşe Yüksel, Tuba Aydın, Umahan Kale, Emine Ulu Botan, Abdullah Sert
doi: 10.5505/vtd.2016.07044  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 51 - 56 (311 kere görüntülendi)

19.
Diplejik Serebral Palside Yüksek Voltaj Kesikli Galvanik Stimülasyonun Motor Gelişim ve Hamstring Spastisitesi Üzerine Etkisi
Effect of High-Voltage Pulsed Galvanic Stimulation on Motor Development and Hamstring Spasticity in Diplegic Cerebral Palsy
Kemal Ün, Mehmet Kara, Levent Ediz, Ayla Fil
doi: 10.5505/vtd.2016.60320  VTD 2016; 23 - 1 | Sayfalar 13 - 20 (309 kere görüntülendi)

20.
Acil Serviste El Yıkama Alışkanlıkları ve Ülkemizdeki Sağlık Politikalarının Bu Alışkanlık Üzerine Etkileri
Hand Hygiene Practices in Emergency Clinic and Effects of Health-Care Policies to This Practice in Our Country
Ali Haydar Akça, Mustafa Keşaplı
doi: 10.5505/vtd.2016.27003  VTD 2016; 23 - 2 | Sayfalar 176 - 182 (309 kere görüntülendi)
Copyright © 2017 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale