E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makaler Gönder

Van Med J: 23 (4)
Cilt: 23  Sayı: 4 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Çocukluk Obezite ve Metabolik Sendromunda Serum Heat Şok Protein 70, S100A12 ve Matriks Gla Protein
Serum Heat Shock Protein 70, S100A12 and Matrix Gla Protein in Childhood Obesity and Metabolic Syndrome
Ummugulsum Can, Muammer Buyukinan, Asuman Guzelant, Adnan Karaibrahimoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.55265  Sayfalar 307 - 312 (320 kere görüntülendi)

2.
Anjiotensin Konverting Enzim İnhibitörü ve Anjiotensin Reseptör Blokeri İlaç Tedavilerinde “Karın Ağrısı”
“Abdominal pain” due to angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin receptor blocker treatment
Şevket Arslan, Ramazan Uçar, Esma Uçar, Bülent Savut, Serhat Sayın, Kültigin Türkmen, Ahmet Zafer Çalışkaner
doi: 10.5505/vtd.2016.55264  Sayfalar 313 - 317 (561 kere görüntülendi)

3.
Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan cinsel istismar mağdurlarının sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi
Sociodemographic and clinical characteristics of sexually abused children and adolescents cases living in Turkey's Eastern Anatolia Region
Salih Gençoğlan, Yavuz Hekimoğlu, Tuba Mutluer, Pınar Güzel Özdemir, Orhan Gümüş, Onur Durmaz, Serhat Nasıroğlu, Mahmut Aşırdizer
doi: 10.5505/vtd.2016.46330  Sayfalar 318 - 323 (264 kere görüntülendi)

4.
Çocuklarda obezite ilişkili kardiyovasküler risk faktörlerini öngörmede antropometrik ölçümlerin önemi
Prognostic importance of anthropometrics in obesity related cardiovascular risk factors in children
Yaşar Cesur, Sultan Kaba, Murat Başaranoğlu, Murat Doğan, Keziban Aslı Bala, Sevil Arı Yuca, Ertan Sal, Selami Kocaman
doi: 10.5505/vtd.2016.02486  Sayfalar 324 - 329 (223 kere görüntülendi)

5.
Yeni Platelet Belirteçleri Ve Kalsifik Aort Darlığı Arasındaki İlişki: Plateletkrit Ve Platelet Lenfosit Oranı
Association Between New Platelet Indices And Calcific Aortic Stenosis: Plateletcrit And Platelet to Lymphocyte Ratio
Hüseyin Altuğ Çakmak, Asım Enhoş, Mehmet Ertürk, Ali Kemal Kalkan, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Mehmet Gül
doi: 10.5505/vtd.2016.47955  Sayfalar 330 - 337 (347 kere görüntülendi)

6.
Prehipertansif Hastalarda Yaşam Tarzı Değişikliklerin Ekokardiyografik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
Effects Of Lıfe Style Modıfıcatıons On Echocardıographıc And Bıochemıcal Parameters In Prehypertensıve Patıents
Yasemin Kaya, Mehmet Yaman, Ahmet Kaya, Ahmet Karataş, Zeki Yüksel Günaydın, Adil Bayramoğlu, Osman Bektaş
doi: 10.5505/vtd.2016.77487  Sayfalar 338 - 347 (423 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Geç Tanı Konulmuş Dev Apendiks Müsinöz Kistadenomu
Delayed Diagnosis of Gigantic Appendix Mucinous Cystadenoma
Mustafa Alimoğulları, Hakan Buluş, Gökhan Akkurt, Utku Tantoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.66347  Sayfalar 348 - 351 (626 kere görüntülendi)

8.
Preauriküler Sinüs/Kist: Olgu Sunumu
The Preauricular Sinus / Cyst: A Case Report
Nazim Bozan, Yunus Feyyat Sakin, Ahmet Gözen, Ferhat Bozkuş
doi: 10.5505/vtd.2016.83364  Sayfalar 352 - 356 (575 kere görüntülendi)

9.
Postmenopozal Düşük Seviye HCG ve Yönetimi: Olgu Sunumu
Postmenopausal Low Level HCG and Management: A Case Report
Aşkın Evren Güler, Hüseyin Pehlivan, Ahmet Ozek, Ali Kolusarı
doi: 10.5505/vtd.2016.24883  Sayfalar 357 - 359 (320 kere görüntülendi)

10.
Adolesan bir cocukta servikal lenfadenopati ile karekterize Tularemia olgusu
Tularemia characterized by cervical lymphadenopathy in an adolescent child
Nesrin Ceylan, Mehmet Parlak, Kamuran Karaman, Ali İrfan Baran, Mahfuz Turan
doi: 10.5505/vtd.2016.08208  Sayfalar 360 - 363 (280 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomide Öğrenme Eğrisi Sürecindeki Komplikasyonlar
The Complications of Robot Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy in the Process of the Learning Curve
Mustafa Güneş, Müslüm Ergün, Recep Eryılmaz, Rahmi Aslan
doi: 10.5505/vtd.2016.69930  Sayfalar 364 - 368 (311 kere görüntülendi)

12.
Güncel bilgiler ışığında gebelikte demir eksikliği anemisi: Demir desteği kime? Ne zaman? Ne kadar?
Current information about iron deficiency anemia in pregnancy: Iron supplementation for whom? When? How much?
Tayfun Vural, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
doi: 10.5505/vtd.2016.58070  Sayfalar 369 - 376 (1619 kere görüntülendi)
Copyright © 2018 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale