E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Yöresindeki Gebelerde Sitomegalovirüs, Rubella ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı [Van Med J]
Van Med J. 2009; 16(1): 6-9

Van Yöresindeki Gebelerde Sitomegalovirüs, Rubella ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı

Şirin Efe1, Zehra Kurdoğlu2, Gülhan Korkmaz1
1Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Van
2Yüzüncü Yıl Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van

Gülhan Korkmaz Amaç: Bu çalışmada, son bir yılda Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvuran gebelerde konjenital enfeksiyonlara neden olabilen rubella, sitomegalovirüs ve toksoplazma gondii’ye karşı oluşan antikorların seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Eylül 2007- Ağustos 2008 tarihleri arasında Hastanemiz polikliniklerine, başvuran, 15-45 yaş arası gebelerden alınan serum örneklerinden enzim immünassay (AxSYM, Abbott, USA) yöntemi ile çalışılan sitomegalovirüs, rubella ve toksoplazma antikor sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Çalışılan serum örneklerinde sitomegalovirüs (n=600), rubella (n=613) ve toksoplazma (n=625) için, IgG antikorlarının seropozitiflik yüzdeleri sırasıyla %99,5, %99,5 ve %36,0 olarak; IgM antikorlarının seropozitiflik yüzdeleri ise sırasıyla %1,7, %0,3 ve %0,3 olarak saptanmıştır. Sonuç: Bölgemizdeki gebelerde yüksek oranda CMV ve rubella seropozitifliği saptadığımız için tarama önermiyoruz. Buna karşılık, gebelerde toksoplazma gondii seronegatiflik oranlarını yüksek bulduk ve bu etkene karşı gebelerde tarama yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, sitomegalovirüs, rubella, toksoplazma, seroprevalans

Seroprevalance of Cytomegalovirus, Rubella and Toxoplasma Antibodies in Pregnant Women of Van Region

Şirin Efe1, Zehra Kurdoğlu2, Gülhan Korkmaz1
1Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Van
2Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van

Aim: In this study, we aimed to determine seroprevalance of the antibodies against cytomegalovirus, rubella and toxoplasma gondii which may cause congenital infections in the pregnant women admitted to the Van Maternity and Children’s Hospital in a period of one year. Methods: Antibody results for cytomegalovirus, rubella and toxoplasma gondii which were assayed with enzyme-linked immunosorbent assay method (AxSYM, Abbott, USA) from the serum samples of the pregnant women with 15-45 years old who applied to our hospital’s outpatient clinic between September 2007 and August 2008 were analysed retrospectively. Results: Seropositivities of IgG for cytomegalovirus (n=600), rubella (n=613) and toxoplasma gondii (n=625) were found as 99.5%, 99.5% and 36.0%, respectively. Seropositivities of IgM for cytomegalovirus, rubella and toxoplasma gondii were found as 1.7%, 0.3% and 0.3%, respectively. Conclusion: We recommend screening for toxoplasmosis gondii because of high antibody seronegativity we observed in pregnant women in the region of Van. Screening for cytomegalovirus and rubella antibodies may be unnecessary due to high seropositivit rates in pregnant women.

Keywords: Pregnancy, cytomegalovirus, rubella, toxoplasma, seroprevalence

Şirin Efe, Zehra Kurdoğlu, Gülhan Korkmaz. Seroprevalance of Cytomegalovirus, Rubella and Toxoplasma Antibodies in Pregnant Women of Van Region. Van Med J. 2009; 16(1): 6-9
LookUs & Online Makale