E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Weil Hastalığı; Bir Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2011; 18(1): 33-35

Weil Hastalığı; Bir Olgu Sunumu

Hüseyin Beğenik1, Yasemin Usul Soyoral2, Ali İrfan Baran3, Mustafa Kasım Karahocagil4, Reha Erkoç5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd, Nefroloji Bd. Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji ABD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Van.
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji AD, Van

Leptospirozis özellikle tropikal bölgelerde daha sık olmak üzere dünyada sık görülen bir zoonozdur. Leptospirozisli hastaların %90’ında non-ikterik form görülürken hastaların yaklaşık % 5-10’unda ateş, sarılık, kanamaya eğilim ve fulminan hepatorenal yetmezlikle seyreden ve Weil hastalığı olarak adlandırılan şiddetli formda görülür. Ateş, hiperbilirubinemi, akut böbrek yetmezliği, trombositopeni ile başvuran ve Weil hastalığı tanısı alan hastamızı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Leptospirozis, weil hastalığı, sarılık, akut böbrek yetmezliği, trombositopeni.

Weil’s disease; A Case Report

Hüseyin Beğenik1, Yasemin Usul Soyoral2, Ali İrfan Baran3, Mustafa Kasım Karahocagil4, Reha Erkoç5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji AD, Van.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji AD, Van.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Van.
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Van.
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji AD, Van.

Leptospirosis is a commonly encountered type of zoonosis throughout the world especially in tropical regions. Though leptospirosis presents with a non icteric form in nearly 90% of cases, it leads to Weil’s disease characterized by fever, jaundice, tendency to bleeding and fulminant hepatorenal failure in approximately 10% of infected persons. Herein we report a case of Weil's disease, presenting with fever, jaundice, acute renal failure and thrombocytopenia.

Keywords: Leptospirosis, weil’s disease, jaundice, acute renal failure, thrombocytopenia.

Hüseyin Beğenik, Yasemin Usul Soyoral, Ali İrfan Baran, Mustafa Kasım Karahocagil, Reha Erkoç. Weil’s disease; A Case Report. Van Med J. 2011; 18(1): 33-35
LookUs & Online Makale