E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Elastik Bandaj Uygulamasına Bağlı Postoperatif Tarsal Tünel Sendromu: İki Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(1): 34-36

Elastik Bandaj Uygulamasına Bağlı Postoperatif Tarsal Tünel Sendromu: İki Olgu Sunumu

Taşkan Akdeniz1, Tuncay Kaner2, İbrahim Tutkan3
1Özel Delta Hospital, Nöröşirurji Kliniği, İstanbul
2Pendik Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul.

Tarsal tünel sendromu (TTS), posterior tibial sinir ya da dallarına ekstrensek veya intrensek bası sonucu ortaya çıkan bir tuzak nöropatidir. Olası sebepler arasında travma, yer kaplayan lezyonlar, biyomekanik nedenler, metabolik hastalıklar ve idiyopatik nedenler sayılabilir. Biz bu yazımızda diz eklemine uygulanan protez cerrahisi sonrası uzun süre elastik bandaj uygulamasına bağlı olarak nadiren ortaya çıktığını düşündüğümüz iki tarsal tünel sendromu olgusunu tartışacağız.

Anahtar Kelimeler: Tarsal tünel sendromu, tuzak nöropati, diz protezi cerrahisi, posterior tibial sinir.

Postoperative tarsal tunnel syndrome induced by elastic bandage application: two case reports

Taşkan Akdeniz1, Tuncay Kaner2, İbrahim Tutkan3
1Özel Delta Hospital, Nöröşirurji Kliniği, İstanbul.
2Pendik Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul.
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul.

Tarsal tunnel syndrome (TTS) is a compressive neuropathy caused by either intrinsic or extrinsic pressure on the posterior tibial nerve or one of its branches. Probable conditions that could lead to the development of TTS can be classified as trauma, space-occupying lesions, metabolic diseases, and biomechanic and idiopathic causes. We report two patients with TTS caused by long time applied elastic bandage after prostetic surgery of the knee, an apparently rare complication.

Keywords: Tarsal tunnel syndrome, compressive neuropathy, knee prostetic surgery, posterior tibial nerve.

Taşkan Akdeniz, Tuncay Kaner, İbrahim Tutkan. Postoperative tarsal tunnel syndrome induced by elastic bandage application: two case reports. Van Med J. 2013; 20(1): 34-36
LookUs & Online Makale